Strona główna FreeStyle Libre Forum dyskusyjne Facebook Twitter NK YouTube Instagram Snapchat RSS Kontakt
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

Zobacz "Pogadajmy o cukrzycy" o sporcie i cukrzycy z dr n. med. Andrzejem Gawreckim

FreeStyle Libre
mylife YpsoPump
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy refundacyjnej od 1 maja 2013 r.

źródło: Miniterstwo Zdrowia, dodano: 19 kwietnia 2013 r.

Miniterstwo ZdrowiaMinisterstwo Zdrowia opublikowało projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2013 r.

Ceny pasków do glukometrów nie ulegają zmianie. Nie pojawiła się żadna nowa pozycja, nic też nie zniknęło z listy. Podobnie jest z insulinami. Pomimo pozytywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 marca br., nie zmieniono wskazać refundacyjnych dla insuliny Lantus. Ceny doustnych leków stosowanych w cukrzycy także w większości przypadków nie ulegają zmianie, przy kilku pozycja jest różnica kilkunastu groszy.

Dokładne tabele z cenami leków od 1 maja opublikujemy, gdy Ministerstwo Zdrowia przedstawi podpisane obwieszczenie. Aktualne ceny pasków, insulin i leków doustnych można sprawdzić tutaj (kliknij)INFORMACJA PRASOWA
w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.


Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2013 r.

Projekt IX obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do VIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2013 r., zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

1) Do obwieszczenia ogółem dodanych zostało 70 nowych produktów (nowych kodów EAN), w tym:

a) leki zawierające substancję czynną retygabinę (7 kodów EAN) we wskazaniu "terapia dodana u chorych powyżej 18 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej".
Leki te stanowią skuteczne uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych produktów przeciwpadaczkowych. Włączenie ich do wykazów refundacyjnych umożliwi pacjentom po raz pierwszy dostęp do refundowanej terapii lekami stosowanymi w III linii leczenia padaczki.

Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

2) Dla 6 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją o jednostkę chorobową:
a) Padaczka (substancja czynna: lewetiracetam) - leki te są kolejnymi produktami objętymi refundacją w tym wskazaniu.

3) Dla 85 produktów zawierających 23 substancje czynne, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu: - od 118,64 zł do 2 groszy.

4) Dla 5 produktów zawierających 4 substancje czynne zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu: - od 59 groszy do 5,00 zł.

5) Według projektu IX obwieszczenia, w porównaniu do VIII obwieszczenia obowiązującego od 1 marca 2013 r.:
  a) Dla 280 produktów spadną dopłaty pacjenta - od 49,43 zł do 1 grosza:
  - dla 18 produktów spadek będzie równy lub większy niż 10 zł;
  - dla 7 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9,99 zł;
  - dla 103 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
  - dla 152 produktów spadek będzie mniejszy niż 1 zł;

  b) Dla 510 produktów wzrosną dopłaty pacjenta - od 1 grosza do 76,34 zł:
  - dla 398 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł;
  - dla 59 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
  - dla 13 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9.99 zł;
  - dla 40 produktów wzrost będzie równy lub większy niż 10 zł;

  c) Dla 508 produktów spadną ceny detaliczne brutto - od 128,09 zł do 1 grosza:
  - dla 35 produktów spadek będzie równy lub większy niż 10 zł;
  - dla 6 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 5 zł do 9,99 zł;
  - dla 58 produktów spadek będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
  - dla 409 produktów spadek będzie mniejszy niż 1 zł;

  d) Dla 231 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto - od 1 grosza do 6,75 zł:
  - dla 213 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł;
  - dla 17 produktów wzrost będzie się mieścił w przedziale od 1 zł do 4,99 zł;
  - dla 1 produktu wzrost będzie równy 6,75 zł.

6) Dodane zostaną wskazania pozarejstracyjne dla 102 produktów leczniczych, zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę, stosowanych w diabetologii.


II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Nowe jednostki chorobowe, których leczenie włączone zostało do wykazu chemioterapii:

a) refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający aprepitant (1 kod EAN) jako terapia wspomagająca u osób dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2.

2) Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii:
  a) refundacją objęte zostaną nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir (1 kod EAN) oraz telaprewir (1 kod EAN), w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ". Zgodnie z kryteriami włączenia do programu, leczenie tymi lekami będzie dostępne dla dorosłych pacjentów z wyrównaną czynnością wątroby (w tym z marskością wątroby), u których stwierdza się włóknienie w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy byli uprzednio leczeni nieskutecznie terapią dwuskładnikową złożoną z pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny, bądź nie byli uprzednio leczeni i stwierdzono u nich genotyp rs 12979869 IL 28 T/T.

  b) refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę (5 kodów EAN) oraz rybawirynę (2 kody EAN).

  c) rozszerzono wskazania dla 1 produktu (1 kod EAN) zawierającego etanercept (który był dotychczas finansowany w ramach programu lekowego "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym") o możliwość zastosowania w programach: "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)" oraz "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)".


Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do górymojacukrzyca.org - Ministerstwo Zdrowia: Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy refundacyjnej od 1 maja 2013 r.
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.


Contour Plus Elite
Przydatne
Informacje
Sklep dla diabetyków
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
Polecamy
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Piątek, 27 maja 2022 r.

Zadaj pytanie on-line